Škola Prapořiště

Prapořiště 100, 345 06

Platby

Stravné - platné od 01.01.2017

MŠ - půldenní           30,- Kč/den
MŠ - celodenní 38,- Kč/den
25,- Kč/den

Platby jsou formou přímého inkasa vždy k 21. v měsíci (pokud 21. připadá na sobotu - pak ke 20., pokud 21. připadá na neděli - pak k 22.).
Inkasuje se za uplynulý (minulý) měsíc - dohromady stravné a školné. V případě neprovedení platby bude zákonný zástupce dítěte/žáka vyzván, aby úhradu provedl v hotovosti ve škole do 3 dnů a upozorněn na porušení školního řádu (včetně upozornění na důsledky, které z opakovaného porušení mohou nastat).

Vratná záloha se vybírá při nástupu dítěte/žáka do MŠ/ZŠ v hotovosti ve výši 500,- Kč. Tato záloha se bude vracet po skončení docházky dítěte/žáka do naší MŠ/ZŠ. Při odchodu v průběhu školního roku se vrací tato záloha bezprostředně, při odchodu po skončení školního roku v období 25. - 31. 8. probíhajícího roku.

Školné - platné od 01.01.2009

MŠ                          350,- Kč/měsíc
MŠ - do dvou let věku dítěte (40 hod./týd.)    250,- Kč/měsíc
ŠD 100,- Kč/měsíc

Školné v MŠ - měsíce červenec a srpen se počítají dohromady jako měsíc jeden.