Škola Prapořiště

Prapořiště 100, 345 06

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/20
středa 15. 5. 2019 od 14,00 do 16,30 hod.
K zápisu se dostaví i děti, které do MŠ nastoupí až v průběhu šk. roku 2019/20. Rodiče musí doložit rodné číslo dítěte a pojišťovnu – u které je dítě vedeno. S sebou přineste rodný list dítěte. Přihlášku si lze vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z těchto stránek. Potvrzenou přihlášku dětským lékařem je nutno odevzdat v MŠ do pátku 17. 5. 2019.
V případě, že počet zájemců o umístění v mateřské škole převyšuje kapacitu zařízení, budeme při výběru dětí postupovat dle níže uvedených kritérií. Současně Vás zveme na prohlídku naší mateřské a základní školy.
 

Přihlášku můžete stáhnout zde            Kritéria pro přijetí najdete zde 

Ponaučení: Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do MŠ obdrží zákonný zástupce dítěte, spolu s odůvodněním, v papírové podobě ve středu 22. 5. 2019 od 14,00 v prostorách MŠ. Převzetí rozhodnutí potvrdí svým podpisem. Proti tomuto rozhodnutí lze v zákonné lhůtě (15 dnů) podat odvolání prostřednictvím Základní a mateřské školy Prapořiště, případné odvolání se tedy doručuje řediteli školy v Prapořišti, který zákonnému zástupci vystaví doklad o přijetí odvolání a poučí ho o dalším postupu.