Škola Prapořiště

Prapořiště 100, 345 06

Sváteční slovo
29.10.10 - Shůry, kol nás, zdola...
Rád bych v těchto odkazech spojil tři zdánlivě rozdílné věci – hluboké slovo P. Miloše Szaba, odkaz na projev pana prezidenta Václava Klause u příležitosti 28. 10. 2010 a názor z jedné internetové diskuse... Pojítko je zřejmé – v tomto žijeme, toto se nás dotýká, ba TOTO SE NÁS PŘÍMO TÝKÁ... 1. Pokud si dáme tu práci a zamyslíme se nad slovy P. Miloše Szaba – ať už jsme věřícími či nikoliv – něco v tom našem nitru pocítí pohlazení a pokoj, který dobré zprávy s sebou přinášejí... Myslím si, že toto jsou slova, která stojí za poslech kdykoliv...Slovo P. Miloše Szaba si můžete poslechnout zde
2. U příležitosti slavnostního večera a předávání a propůjčování státních vyznamenání promluvil pan prezident Václav Klaus. Osobně si myslím, že tento jeho projev by měl být pouštěn všem studentům středních škol – a to tak, že povinně... Smile Projev pana prezidenta najdete v archivu ČT zde
3. Že v rámci všeho toho školního plánování, vyhodnocování, evaluování, autoevaluování, vyhodnocení naplánovaného a proplánování zhodnoceného..., že v rámci všech těch „revolucí“ a „zkvalitňování“ školství, že v rámci toho všeho - se někam ztrácejí žáci, na které je čím dál méně času – to potvrdí 95% pedagogické veřejnosti... A tak „do mozaiky“ přidávám jen jeden další názor z diskuse...: Nic mě nepřekvapuje - názor z diskuse Učím na střední škole matematiku 40 let. Vidím, že vzdělatelnost mých studentů klesá každých 20 roků o 50%. Vinu za tento stav kladu především úředníkům z ministerstva školství, kteří se utápí v rozmanitých reformách, aniž by prováděli čistku mezi těmi, kdož nutnost reformy způsobili. Úředníkům, kteří způsobili, že se kantoři bojí být náročnější z obavy, aby snad některý student nepropadl. Úředníkům, kteří způsobili RVP a ŠVP, kteří zavinili různé kompetence a evaluace a kurikulární výchovu a další hlouposti, kterým se učitelé věnují místo vzdělávání žáků a studentů. Hlupákům, kteří si neuvědomují důležitost rozvíjení paměti, důležitost memorování a biflování, kteří blábolí o logickém myšlení přes to, že žádné nemají. Jistě, matematika v nižší úrovni maturitní zkoušky je na úrovni žáků devátých tříd, ale z tříd před dvaceti lety. U dnešního studenta můžete být rádi, když si překoktá zadání příkladu a na druhém řádku si stále pamatuje, co stálo na tom prvním. felia
Jan Dobiáš

Sváteční slovo

n_210.jpg
n_221.jpg
n_217.jpg
n_226.jpg
n_366.jpg
n_323.jpg
n_366.jpg