Škola Prapořiště

Prapořiště 100, 345 06

Sváteční slovo
04.10.09 - Nad školní kronikou...
Fotokopie školní kroniky – zatím od roku 1948 – vzniká postupně proto, že věřím v zájem veřejnosti o tento dokument nejen školy, ale i své doby – a snažím se ho proto na webových stránkách zpřístupnit. Ze stránek kroniky na mě dýchá nejen historie – ale i snaha zaměstnanců školy – pedagogických i nepedagogických – dělat to nejlepší pro děti školky i školy. Přesto nelze nevidět… a dnes z nadhledu a s časovým odstupem zvláště, jaká to byla „zvláštní“ období. Jenže doby a období – si tvoří jen a jen lidé samotní…
V kronice jsem hledal především údaje o škole, učitelích, žácích … Těch je tam poměrně málo. Zato všemožným oslavám a „únorovým“ radostem – je věnován nepoměrně větší prostor… Až běhá mráz po zádech… Některé perličky jsou dnes již nemyslitelné a dokonce těžko představitelné … (Například - výše stravného se určovala podle výše platů rodičů…). Ano, je dobré si připomínat historii – i tu nedávnou. Najdeme v ní mnoho dobrého, mnoho k poučení - na co je dobré navazovat. A současně i to - na co jako bychom za pár let (rozumějte 20 let…) rychle zapomněli… Což asi také není nejrozumnější… Neboť kdo zapomene, musí si zopakovat znovu… J. Dobiáš


Školní kroniku si můžete otevřít kliknutím na obrázek - zatím naskenováno do roku 1956. V průběhu 20. století (škola založena v roce 1903 jako škola německá) prošla škola různými obdobími - byla zde jen škola mateřská, škola mateřská i základní se dvěma ředitelstvími, škola mateřská i základní s jedním ředitelstvím... - byla (pravděpodobně) psána jen jedna kronika - s pojmenováním "Kronika mateřské školy" - ve které se píše i o škole základní.
Zřejmě existovala i kronika mapující období od vzniku školy do 1. 9. 1948 - ale zatím se nám ji nepodařilo, bohužel, nalézt. Kronika se píše i nyní - kdy škola funguje jako jeden právní subjekt s jedním ředitelstvím - zahrnujícím základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu - pod názvem "Kronika" - kde zachycujeme dění všech "částí" naší ŠKOLY PRAPOŘIŠTĚ.

Sváteční slovo

n_211.jpg
n_243.jpg
n_423.jpg
n_356.jpg
n_164.jpg
n_131.jpg
n_316.jpg