Škola Prapořiště

Prapořiště 100, 345 06

Zápis do ZŠ pro školní rok 2019/20
úterý 16. 4. 2019 od 11,00 hod. do 16,00 hod.
V úterý 16. 4. 2019 proběhne zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020. Zápis se uskuteční ve třídě ZŠ v 1. poschodí budovy K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, případně starší, které měly odklad školní docházky. Dítě narozené v době od 1. 9. do 31. 12. 2013 může být přijato na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně - se závěrem, že je zralé pro školní práci.
Zápis proběhne netradičně - po ukázce výuky v naší škole bude uvítání dětí - na kterém se budou podílet především jejich budoucí spolužáci (v době 11,00 - 11,45 hod.). Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a vyplněný dotazník žáka - k vyzvednutí v mateřské škole - či lze stáhnout na webových stránkách školy.
Jestliže ještě někteří rodiče uvažují o žádosti o odklad školní docházky - je třeba opět vyplnit patřičný dotazník. S
oučasně Vás zveme na prohlídku naší školy. 
Dotazník žáka můžete stáhnout zde
Žádost o odklad školní docházky můžete stáhnout zde